۱۳۹۷ فروردین ۲۱, سه‌شنبه

تولد ۴۰ سالگی زهره فکور صبور بازیگر دردسرهای عظیم

[ad_1]
سه‌شنبه 14 فروردین‌ماه سال 1397
تولد ۴۰ سالگی زهره فکور صبور بازیگر دردسرهای عظیم


";
}

blogsky.ajax.onCommentSubmitFailure = function(e)
document.getElementById("comment-errors-message").innerHTML = e.error;


blogsky.ajax.onCommentRateBegin = function(e)
switch (e.rateType)
case "plus":
var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id);
commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) + 1;
break;
case "minus":
var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id);
commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) + 1;
break;blogsky.ajax.onCommentRateFailure = function(e)
switch (e.rateType)
case "plus":
var commentRatePlus = document.getElementById("comment-rate-plus-count-" + e.id);
commentRatePlus.innerHTML = parseInt(commentRatePlus.innerHTML) - 1;
break;
case "minus":
var commentMinusPlus = document.getElementById("comment-rate-minus-count-" + e.id);
commentMinusPlus.innerHTML = parseInt(commentMinusPlus.innerHTML) - 1;
break;

var commentRateErrorMessage = document.getElementById("comment-rate-error-message-" + e.id);
commentRateErrorMessage.innerHTML = e.error;
commentRateErrorMessage.style.display = "block";
setTimeout(function () commentRateErrorMessage.style.display = "none"; , 3000);


function insertCommentSmiley(smiley)
var inputComment = document.getElementById("comments").getElementsByTagName("TEXTAREA")[0];
blogsky.general.insertAtCursor(inputComment, smiley);
document.getElementById("smiley-box").style.display = "none";[ad_2]

لینک منبع

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر